Apie mus

Fondo įkūrimas ir veikla

Sauliaus Karoso labdaros ir paramos fondas įkurtas 1998 m. kovo mėnesį. Šiandien fondas gali pasidžiaugti nuveiktų darbų gausa ir įvairove. Paremti tarptautiniai M. K. Čiurlionio pianistų ir vargonininkų, Stasio Vainiūno pianistų ir kamerinių ansamblių, Balio Dvariono pianistų ir smuikininkų, Virgilijaus Noreikos vokalistų, Jono Aleksos jaunųjų choro dirigentų,  taip pat Juozo Naujalio vargonininkų, Liturginės muzikos kompozicijos, Kriškščioniškos sakralinės muzikos ir kiti konkursai.

Nemaža dalis lėšų buvo skirta kūrybinėms organizacijoms ir meno mokykloms. Paremti Didieji muzikų paradai, Birštono vasaros menų akademija, kasmetiniai M. K. Čiurlionio menų mokyklos abiturientų operų pastatymai, Vilniaus B. Dvariono  dešimtmetės muzikos mokyklos simfoninio orkestro koncertai Belgijoje ir Prancūzijoje, tarptautiniai muzikos festivaliai: Vilniaus fortepijono muzikos, Thomo Manno Nidoje, „Ave Marija“, „Pasaulio balsai“, M. K. Čiurlionio Palangoje, „Su muzika per Europą“ įvairiuose Lietuvos miestuose ir kt., šiuolaikinės operos „Operomanija“, triptiko “Neringa” pastatymai.

Skatindamas jaunųjų menininkų profesinę pažangą, fondas remia įvairias jų tobulėjimo programas – studijas prestižinėse Vakarų Europos (Zalcburgo „Mozarteum“, Graco,  Vienos muzikos ir vaizduojamojo meno universitetuose, Londono Karališkojoje muzikos akademijoje), taip pat JAV (Niujorko Juilliardo, Manhatan School of Music, Frost School of Music Miami)  aukštosiose meno mokyklose, dalyvavimą tarptautiniuose meistriškumo kursuose, padeda įsigyti naujus muzikos instrumentus. Fondo paremti jaunieji menininkai šiandien sėkmingai koncertuoja prestižinėse koncertinėse scenose, plačiai garsina Lietuvos vardą pasaulyje.

Fondui parėmus leidžiamas Lietuvos muzikų sąjungos žurnalas „Muzikos Barai“, taip pat kompaktinės plokštelės, mokslinės monografijos, monumentalūs meno istorijos leidiniai, kompozitorių kūrinių rinktinės. Tai albumai „Lietuvių folkloro teatras“, „Paslaptingas būties švytėjimas“ (apie dailininkę Birutę Žilytę), dokumentiniai filmai „Nėra laiko gerumui“ apie Arūną Žebriūną ir Giedrę Kaukaitę (rež. A. Jančoras), Kūrybos mįslė“ apie skulptorę Dalią Matulaitę (rež. A. Tarvydas), kompozitorių A. Bražinsko, V. Majorovo natų rinkiniai ir kt.

Dėmesys skiriamas kultūros paveldui. Paremtas lietuvių skulptorės Dalios Matulaitės, sukurtas tarptautinės reikšmės paminklas Budapešte Lietuvos didžiajam kunigaikščiui, Lenkijos karaliui Jogailai bei jo žmonai Vengrijos princesei ir Lenkijos valdovei Jadvygai, paminklinės stelos Reformacijos ir lietuviškos raštijos pradininkams. Su fondo pagalba įrengta viena Lietuvos muzikos ir teatro akademijos salių; čia pastatyti Sauliaus Karoso dovanoti vargonai ir Konstantino Bogdano sukurtas J. Karoso skulptūrinis portretas.

Teikiant paramą iš privačių lėšų, dažnai padedama tada, kai jos reikia ne tik svarbiai idėjai įgyvendinti, bet ir padėti nelaimėje. Nemažos paramos sulaukė neįgaliųjų projektai, jų užimtumo, psichologinės paramos centrai, taip pat paremtos medicinos institucijos, padedant įsigyti reikiamos aparatūros.